Thi công trọn gói

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 2 TẦNG + 1 TUM PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI – ANH NAM – NAM ĐỊNH

Chủ đầu tư: Anh Nam

Địa chỉ: Nam Định

Diện tích: 85m2

Số tầng:

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 2 TẦNG MÁI LỆCH – ANH THÀNH – NINH BÌNH

Chủ đầu tư: Anh Thành

Địa chỉ: Ninh Bình

Diện tích: 96m2

Số tầng:

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI – CHỊ THẢO – HÀ NAM

Chủ đầu tư: Chị Thảo

Địa chỉ: Hà Nam

Diện tích: 56m2

Số tầng:

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 3 TẦNG HIỆN ĐẠI – CÔ CHÚ MINH HOA – BÊN THÓC – TP NAM ĐỊNH

Chủ đầu tư: Cô chú Hoa - Minh

Địa chỉ: Bến Thóc - TP Nam Định

Diện tích: 70m2

Số tầng:

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 2 TẦNG 1 TUM – ANH HUY – HÀ NAM

Chủ đầu tư: Anh Huy

Địa chỉ: Hà Nam

Diện tích: 60m2

Số tầng:

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 3 TẦNG – ANH QUANG – THANH HÓA

Chủ đầu tư: Anh Quang

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 65m2

Số tầng:

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 4 TẦNG 1 TUM – PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI – TRẺ TRUNG – ĐƠN GIẢN

Chủ đầu tư: Chị Hậu

Địa chỉ: TP Thái Bình

Diện tích: 60m2

Số tầng:

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI 4 TẦNG ĐƠN GIẢN SANG TRỌNG – ANH THẮNG – HÀ NỘI

Chủ đầu tư: Anh Thắng

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 65m2

Số tầng:

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ MÁI LỆCH 3 TẦNG HIỆN ĐẠI – NỔI BẬT

Chủ đầu tư: Anh Nam

Địa chỉ: TP Thái Bình

Diện tích: 84m2

Số tầng:

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ MÁI THÁI 3 TẦNG 1 TUM – ANH DŨNG – THANH HÓA

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 60m2

Số tầng:

THIẾT KẾ NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN 4 TẦNG – CHỊ HOA – HÀ NỘI

Chủ đầu tư: Chị Hoa

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 68m2

Số tầng:

THIẾT KẾ NHÀ SÂN VƯỜN MÁI NHẬT CỰC ĐẸP – ANH KIÊN – NAM ĐỊNH

Chủ đầu tư: Anh Kiên

Địa chỉ: Nam Định

Diện tích: 220m2

Số tầng: